FAQs Complain Problems

१० करोड भन्दा बढी निक्षेप वा पूँजी भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई goAML system मा दर्ता तथा रिपोर्टिङ्ग सम्बन्धी सूचना।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
२०८०-०४-१९