FAQs Complain Problems

पर्यटक सेवा शुल्क संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्‍वानको सार्वजनिक सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७१/११/२०
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/१२/१९ गते, कार्यालय समय भित्र

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.