FAQs Complain Problems

पर्यटक सेवा शुल्क संकलन बोलपत्र आह्‍वानको पुनः सूचना

ललितपुर उप–महानगरपालिका कार्यालय
खरिद इकाई, पुल्चोक, ललितपुर
पर्यटक सेवा शुल्क संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्‍वानको सार्वजनिक सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७२/०७/२४ (गोरखापत्रमा प्रकाशित)
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/०८/२३ गते, कार्यालय समय भित्र

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
२०७२।०८।०८