FAQs Complain Problems

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना विवरणः

२०७९ माघ १ गते देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
२०८०/०१/२५