FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुचना! सुचना!! सुचना!!!

2079/12/02

प्रेस विज्ञप्ति

२०७९/११/३०

हलुका सवारी चालक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना।

२०७९/११/१६

सहकारी संस्था खारेजी सम्बन्धी सूचना!

२०७९|११|१३

कोसेली घर व्यवस्थापनको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना!

२०७९|११|१३

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना विवरणः

२०७९/११/१०

Pages