FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Electronic Fund Transfer मार्फत भुक्तानि सम्बन्धमा

२०७९-१२-२९

खोप केन्द्र सम्वन्धी सूचना!

२०७९/१२/२८

विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना।

2079/१२/२६

कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम सम्वन्धी ललितपुर महानगरपालिकाको अत्यन्तै जरुरी सूचना।

२०७९/१२/२६

सम्पर्क राख्न आउने बारे(पशु सेवा शाखाको सूचना)

२०७९-१२-२१

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी जरुरी सूचना!!!

२०७९/१२/१५

Pages